Kleuraanpassingen

Voor helderheid: Negatieve waarden geven een donkerder beeld. Positieve waarden geven een helderder beeld.

Voor Contrast: Negatieve waarden geven een lager contrast, waardoor donkere gebieden worden helderder en lichte gedeelten donkerder weergegeven. Positieve waarden geven een hoger contrast, waardoor donkere gedeelten donkerder en lichte gedeelten lichter.

Voor Gamma: De waarde geeft niet-lineaire gammacorrectie. Waarden van minder dan 1 geven een donkerder beeld. Waarden die groter zijn dan 1 geven een helderder beeld.