Flip

Flip het video frame horizontaal, verticaal of beide.