U hebt in een externe editor toegevoegd aan VideoPad als een afbeelding of audio bestand wilt bewerken:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de clip in een opslaglocatie en selecteerOpen Bestand Metin het contextmenu.
 2. Als u hebt opgegeven dat een externe editor in deBewerkentabblad van het dialoogvenster Opties, dan de editor die u hebt gekozen wordt geopend. Anders, zal de standaardeditor (WavePad voor audiobestanden, PhotoPad voor afbeeldingsbestanden) open.
 3. Breng de gewenste wijzigingen in de externe editor, zoekt en klikt u opOpslaanin uw externe editor.
 4. Sluitende externe editor wanneer deze is voltooid uw wijzigingen op te slaan.
 5. Toepassing focus wijzigen terug naar VideoPad.
  Er moet een bericht zeggend:
  "Bestand:[FilePath]
  Bewerken in een externe editor...
  Pers Okee wanneer verricht."
  Klik op deOKknop.
 6. VideoPad zal het bestand laden, zodat uw wijzigingen zichtbaar zijn.