U een schermvullende voorvertoning bekijken van wat er op uw reeks staat, inclusief effecten en overgangen, door op de knopmaximaliserenofvolledig schermop de bedieningselementen te klikken.