Teksthulpmiddelen

Tijdens het bewerken van tekst verschijnt er een venster met tekstgereedschappen waarmee u tekenkenmerken zoals lettertype, stijl, kleur en grootte voor geselecteerde tekst kunt wijzigen. U kunt ook tekstuitlijning, omtrek, achtergrond, afbeelding en scrollende animatie kiezen in het venster met tekstgereedschappen.


U kunt de kenmerken voor de geselecteerde tekens aanpassen.

Lettertype

Dit vervolgkeuzemenu bevat een lijst met lettertypen die op uw computer zijn geïnstalleerd.

Stijl

Als u op een combinatie van deze knoppen klikt, wordt de stijl van uw tekst vet, cursief of onderstreept.

Kleur

De besturingselementen Tekstkleur, Omtrekkleur en Achtergrondkleur geven, wanneer erop wordt geklikt, een dialoogvenster weer waarin u de kleuren van uw tekst kunt selecteren. Opmerking: Als u het selectievakje Overzicht weergeven uitschakelt, wordt de tekstomtrek verborgen.

Grootte

Met dit besturingselement wordt de hoogte van uw tekst aangepast als percentage van de framehoogte, van 1% to 100%.

Uitlijning

Selecteren een van de knoppen voor uitlijning de uitlijning van uw tekst binnen het frame past.

Schuiven (alleen tekstclips)

In dit vervolgkeuzemenu worden verschillende schuifmethoden weergegeven die op uw tekst kunnen worden toegepast.
Als u van boven naar beneden of van onder naar boven selecteert, scrolt uw tekst verticaal, vergelijkbaar met een credits-rol.
Als u van links naar rechts of van rechts naar links selecteert, wordt uw tekst in een horizontaal selectiekader weergegeven.

Wanneer u een schuifmethode gebruikt, begint uw tekst buiten het scherm en scrolt deze in de geselecteerde richting totdat alle ingevoerde tekst het kader aan de andere kant verlaat. De snelheid waarmee uw tekst scrolt, is afhankelijk van de duur van uw tekstclip. Als u uw tekst langzamer wilt laten scrollen, verlengt u de duur van de clip.

Afbeelding invoegen

Hiermee kunt u een afbeelding aan uw tekst toevoegen.