Hier kunt u het aanpassen van instellingen met betrekking tot hoe VideoPad starts omhoog, en hoe de clip keer worden weergegeven.

Voorbeelden van clips

Dubbele voorbeelden weergeven-Controleer of de clip en de volgorde afzonderlijk worden weergegeven.

360 preview FOV

Wijzig het gezichtsveld dat wordt gebruikt in de clip-en sequentie voorbeelden met de 360 preview-modus ingeschakeld.

Opstarten

Het welkomstvenster weergeven wanneer VideoPad wordt gestart-Schakel het selectievakje Welkom uit om het welkomstvenster uit te schakelen.