Vanliga uppgifter

Allmänt

Alternativ

Webbåtkomst

Skärmreferenser

Andra länkar

Teknisk support

Om du har svårt att använda Express Invoice Faktureringsprogram läs det aktuella ämnet innan du begär support. Om problemet inte omfattas av den här användarhandboken , vänligen se den aktuella Express Invoice Faktureringsprogram Online Teknisk support på www.nchsoftware.com/invoice/sv/support.html. Om det inte löser ditt problem kan du kontakta oss med hjälp av de tekniska supportkontakterna som anges på den sidan.

Förslag på programvara

Om du har några förslag på förbättringar av Express Invoice Faktureringsprogrameller förslag på annan relaterad programvara som du kan behöva, posta den på vår förslagssida på www.nch.com.au/suggestions/index.html. Många av våra mjukvaruprojekt har genomförts efter förslag från användare som du. Du får en gratis uppgradering om vi följer ditt förslag.