När du arbetar med stora och komplexa filer som video-, ljud- och bildfiler kanske du först vill konvertera dessa filer till ett mer optimalt format innan du lägger till dem i ett arkiv. Använd dessa program med ExpressZip för att maximera komprimeringen samtidigt som du behåller den kvalitet som du behöver i dina filer.


Prism Video Converter Programvara:


Doxillion dokument filformat Omvandlare:


Pixillion Bild omvandlare Programvara:


Switch program för ljudfilomvandlare:


Express Rip CD Rippning Programvara: