Kryptera arkiv:

Kryptering kommer att lägga till ett lösenord till zip-filen så att endast de som känner till lösenordet kommer att kunna extrahera de filer den innehåller. Detta är användbart för arkivering av känsliga filer som lagras på en dator med flera användare, skicka arkiv över osäkra nätverk, eller placera arkiv på media som lätt stjäls som en DVD eller usb-minne.


Om du vill kryptera ett arkiv klickar du på knappen "Kryptera" i verktygsfältet eller väljer Verktyg–Kryptera på menyn. Då öppnas Krypteringshanteraren, som har tre alternativ:

För närvarande är följande arkivtyper som kan krypteras/dekrypteras av ExpressZip

Anmärkning: Om WinRAR är installerat på användarens dator tillåter ExpressZip kryptering/dekryptering för .rar filer

Anm.: Lösenord är endast begränsade upp till 256 tecken


Öppna ett krypterat arkiv:

Beroende på formatet kan de flesta krypterade arkiv öppnas och bläddras utan att ange ett lösenord. Ett lösenord kommer dock att behövas innan filer i ett krypterat arkiv kan extraheras eller öppnas. Arkivformat har inget sätt att återställa ett lösenord, så det är mycket viktigt att komma ihåg lösenordet som är associerat med arkivet.