Express Zip stöder olika arkivtyper (.zip, .rar, .cab, .dmg, .arj, .lzh, .vmdk, .apk, .bz2, .cpio, .deb, .tar, .tgz, .txz, .gz, .gzip, .7z, .iso, .img, .pkpass, .qcow2, .rpm, .wim, .vhd, .vmdk, .xar, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .zab och .nco) och kan associeras med dessa typer baserat på deras filtillägg. När en filtyp är associerad med Express Zip öppnas den automatiskt i Express Zip som standard.

Grupprutan Arkivtyper innehåller en lista över de arkivtyper som stöds av Express Zip. Kontrollera varje filtyp som ska associeras med Express Zip.