Det är mycket lätt att komma igång med Express Zip för att skapa eller extrahera från ett arkiv.

Skapa en zip-fil:


Öppna ett befintligt arkiv: