Arkiv kan skadas vid nedladdning eller rekreation. Dessutom kan delade arkiv också ha saknade delar. Om ExpressZip inte kan öppna arkivet på grund av antingen arkivet är skadad eller den delade arkivet har saknade filer, har det nu en möjlighet att försöka reparera dessa filer förutsatt att det finns par2 återställningsfiler

Par2 är ett verktyg för att skapa och/eller använda PAR2-filer för att upptäcka skador i datafiler och reparera dem om det behövs. Detta kan användas för alla typer av arkiv, särskilt delade arkiv. Det finns tre alternativ som en användare kan välja på vad en användare kan välja på vad de ska göra med par2

Anm.: Eftersom skapande, verifiering och reparation inkluderar komplexa åtgärder som beräkning av kontrollsummar, kommer processen att ta lite lång tid att slutföra.

Anm.: .par2-filerna ska finnas i samma katalog och samma basnamn som det skadade arkivet när det handlar om att verifiera och reparera. Till exempel: