Lägga till filer i PhotoStage kan göras med hjälp av kommandoraden. Den PhotoStage körbar är vanligtvis ligger på "C:\Program Files\NCH Software\PhotoStage\photostage.exe". Användningen av kommandoraden är:

Användning: fotostage.exe [filer att lägga till]

Där:

Filer att lägga till innehåller en lista över filer som ska läggas till PhotoStage. Varje post bör vara en absolut bana åtskilda av ett blanksteg. Filer kommer automatiskt att läggas till i sekvensen.