Färgväljaren Dialog
Färgväljaren är uppdelad i flera delar, med flera olika sätt att välja en färg:
Visuellt justera färg
Den övre halvan av dialogen består av 2 färgade rutor, en som låter dig plocka någon punkt i en 256 x 256 kvadrat och den andra som fungerar som en lång reglaget. Vilka färger som visas i dessa två rutor beror på vilken alternativknapp som är vald (se nedan), men i samtliga fall kommer skjutreglagets placering att ändra de färger som finns i rutan med kvadrat. Vilken punkt som någonsin markeras i den fyrkantiga rutan är den markerade färgen.

Justera efter RGB eller HSV
Under rutan med fyrkantsfärgade finns en serie med 6 alternativ (1 vardera för nyans, mättnad, värde, rött, grönt och blått) som var och en innehåller en alternativknapp, ett skjutreglage och en upp-ned talkontroll. Om en av de 3 HSV-alternativknapparna är markerad kommer det värdet att representeras av det visuella skjutreglaget (se ovan) medan de andra två värdena kommer att vara axlarna för rutan med kvadratiska färger. Kontrollerna fungerar på samma sätt om en av RGB-alternativknapparna är markerad. Du kan också justera dessa värden med skjutreglagen som tillhandahålls bredvid etiketterna, samt reglagen upp/ner bredvid skjutreglagen. Varje justering av dessa värden kommer att uppdatera de visuella kontrollerna, och eventuell justering av dessa visuella kontroller kommer att uppdatera dessa värden.

Markerad färg
Den valda färgen visas till höger om RGB- och HSV-kontrollerna. Rutan delas upp diagonalt, med det övre vänstra avsnittet med etiketten Nytt (den färg du skapar) och det nedre högra avsnittet med etiketten Aktuell (den färg som redan finns, och kommer att fortsätta att markeras om du Avbryt dialogen). Under det är Hex Value av den valda färgen (du kan också ange något giltigt hex värde där för att uppdatera den valda färgen). Det finns en pipettknapp till höger om den valda färgen som gör att du kan ställa in den valda färgen genom att provtagning var som helst på skrivbordet.

Användardefinierad färgpalett
Längst ner i dialogen hittar du en serie av 12 färgade rektanglar tillsammans med en knapp med titeln Ställ till färgruta. Dessa omfattar den användardefinierade färgpaletten, och gör att du kan skapa och spara (dessa kommer att kvarstå även när PhotoStage är stängd) dina egna anpassade färger. Om du vill ställa in en färgrutas färg väljer du först den färgrutan genom att klicka på den. Välj sedan önskad färg, och klicka slutligen på knappen Ange till färgruta. Du kan sedan ladda någon av de sparade färgerna genom att helt enkelt klicka på den färgrutan.