Eko

Ett eko är en upprepning av ljudet efter en kort tid (vanligtvis 400 - 1000ms). Det låter lite som om personen är i en stor arena eller skriker mellan två berg.

För att lägga till echo markera regionen och använda menyn Effekter -> Echo sedan ange varaktighet och amplitud för ekot. Varaktigheten är den tid efter vilken ljudet upprepas - vanligtvis är detta mellan 400 och 1000ms. Amplituden kan vara mellan 1 - 99% (99 är ett mycket högt eko).