Fliken Allmänt i Preferences är där du ställer in cacheparametrar och justerar vissa inställningar för bilder.

Cache

Bilder Övergångar
Obs!: Eventuella ändringar av övergångsalternativ tillämpas inte på bilder som redan finns i sekvensen.