Extra steg krävs för att ge PhotoStage behörighet att ladda upp till Google Drive och/eller YouTube när du kör på Windows XP eller Windows Vista:

  1. Klicka Tillåta... i den {Auktorisering} Tillstånd Dialogrutan.
  2. I webbsidan som öppnas loggar du in på ditt Google-konto, om det krävs.
  3. Bekräfta att du godkänner PhotoStage för åtkomst till de begärda funktionerna.
  4. Kopiera den Auktoriseringskod som tillhandahålls av Google och klistra in den i Auktorisering bekräfta dialogruta i PhotoStage.
  5. Klicka Redo för att bekräfta att auktoriseringen är fullständig.