Högpassfilter

Ett högpassfilter (kallas ibland för lågskuret filter) tar bort alla låga frekvenser under ett angivet Hz. Detta är användbart om du vill göra din inspelning ljud tydligare eller mindre leriga. Det är mycket vanligt att använda ett high-pass filter på ca 250Hz på alla röstinspelningar för att förbättra begripligheten.