Loop Video #N Times

Det här alternativet gör det möjligt att slinga videon baserat på Loop Count och lägga till en fördröjning per slinga baserat på Loop Fördröjning (i sekunder). I dialogrutan Loop settings visas den resulterande videofilslängden efter att loopinställningarna har tillämpats.