Lågpassfilter

Ett lågpassfilter tar bort alla höga frekvenser över en angiven Hz. Detta är användbart om du vill göra din inspelning ljud 'tydligare'. Det är mycket vanligt att använda ett low-pass-filter på ca 1600Hz på alla röstinspelningar för att förbättra begripligheten.