När ljudfiler läggs till i ljudspåret eller omarrangering av ljudfiler kan dialogrutan Överlappande ljudklipp visas. Det innebär att den placering du har placerat ljudklippet överlappar med ett annat ljudklipp på samma spår.

Du kan antingen: