Dialogrutan Färgväljare
Färgväljaren är uppdelad i flera delar, med flera sätt att välja en färg:
Visuellt justera färg
Den övre halvan av dialogrutan består av två färgade rutor, en som låter dig välja vilken punkt som helst i en 256 x 256 kvadrat och den andra som fungerar som ett långt skjutreglage. Vilka färger som visas i dessa två rutor beror på vilken alternativknapp som är markerad (se nedan), men i samtliga fall kommer skjutreglagets position att ändra färgerna som är tillgängliga i rutan. Vilken punkt som någonsin markeras i den fyrkantiga rutan är den valda färgen.

Justering efter RGB eller HSV
Under den fyrkantiga färgade rutan finns en serie med 6 alternativ (1 vardera för nyans, mättnad, värde, rött, grönt och blått) som var och en innehåller en alternativknapp, ett skjutreglage och en upp-och-ner-nummerkontroll. Om en av de 3 HSV-alternativknapparna är markerad representeras det värdet av det visuella skjutreglaget (se ovan) medan de andra två värdena är axlarna i den fyrkantiga färgrutan. Kontrollerna fungerar på samma sätt om en av RGB-alternativknapparna är markerad. Du kan också justera dessa värden med skjutreglagen bredvid etiketterna, samt upp/ned-kontrollerna bredvid skjutreglagen. Alla justeringar av dessa värden uppdaterar de visuella kontrollerna, och alla justeringar av dessa visuella kontroller uppdaterar dessa värden.

Vald färg
Den valda färgen visas till höger om RGB- och HSV-kontrollerna. Rutan delas diagonalt, med det övre vänstra avsnittet märkt Nytt (färgen du skapar) och det nedre högra avsnittet märkt Aktuell (färgen som redan finns och fortsätter att markeras om du avbryter dialogrutan). Under det finns Hex-värdet för den valda färgen (du kan också ange valfritt giltigt hex-värde där för att uppdatera den valda färgen). Det finns en pipettknapp till höger om den valda färgen som gör att du kan ställa in den valda färgen genom att ta prov var som helst på skrivbordet.

Användardefinierad färgpalett
Längst ned i dialogrutan hittar du en serie med 12 färgade rektanglar tillsammans med en knapp med titeln Ange på färgruta. Dessa utgör den användardefinierade färgpaletten och gör att du kan skapa och spara (dessa kommer att finnas kvar även när PicoPDF är stängd) dina egna anpassade färger. Om du vill ange färgrutans färg markerar du först färgrutan genom att klicka på den. Välj sedan önskad färg och klicka slutligen på knappen Ange på färgruta. Du kan sedan ladda någon av de sparade färgerna genom att helt enkelt klicka på den färgrutan.