Komprimera PDF


den Komprimera PDF kan du komprimera den för närvarande öppnade PDF-filen för att minska filstorleken utan några layoutändringar.

Förstörande komprimering
Inkludera att sänka kvaliteten på bilderna för att ytterligare minska filstorleken. Kvalitet avser bildkvaliteten. En högre bildkvalitet resulterar i mindre nedbrytning men också mindre minskning. En lägre bildkvalitet har mer reduktion men bildkvaliteten försämras också mer.

Förlustfri komprimering
Inkludera inte att sänka kvaliteten på bilderna.