Beskär sida

Med verktyget Beskär sida kan du justera det synliga området på PDF-sidorna.

Om du vill beskära PDF-sidor öppnar du PDF-filen. Klicka på knappen Beskär sidafliken Redigera eller klicka på Redigera > beskär sida på menyn. Dialogrutan Beskär sidor visas. Dra i rektangelns handtag till vänster för att ändra storleken på det beskurna området.

Beskär marginal
Du kan också skriva in direkt i fälten för beskärningsmarginalpost till höger i dialogrutan. Du kan ändra standardenheten genom att gå till Alternativ i verktygsfältet.

Beskär sida
Välj Alla för att beskära varje sida
Välj Anpassad för att välja en specifik sida att beskära genom att ange sidnumren i textrutan under rullgardinsmenyn.