Klippa ut, kopiera, klistra in


Observera att du bara kan använda Urklipp medan du använder verktyget Redigera text

Med verktyget Klipp ut kan du klippa ut en markerad text i Urklipp.

Med verktyget Kopiera kan du utföra en kopia till Urklipp av en markerad text.

Med verktyget Klistra in kan du klistra in från Urklipp till den aktuella markörpositionen.