Vad är ett ID-id?

Ett ID-kort är ett certifikat som innehåller information om dig, till exempel namn, företag och plats. Den innehåller också krypteringsnycklar som används för att kryptografiskt verifiera att ett dokument har signerats med ditt certifikat, vilket gör det omöjligt att förfalska din signatur.


Så här skaffar du ett ID-dokument

Du kan skaffa ett ID-kort från en certifikatutfärdare (ett betrott tredjepartsföretag som GlobalSign) eller skapa ett eget självsignerat certifikat i PicoPDF med hjälp av guiden Digital-ID. Observera dock att självsignerade certifikat kanske inte är betrodda av mottagaren av det signerade dokumentet, eftersom vem som helst kan skapa ett självsignerat certifikat.