Vad är digitala signaturer?

Digitala signaturer erbjuder ett säkrare sätt att signera dokument. Genom att signera ett dokument med ett ID-kortkan alla med Adobe Acrobat verifiera undertecknarens identitet och se om dokumentet redigerades efter att det signerats. Till skillnad från Quick Signatures är det omöjligt att skapa en digital signatur.

Digitala signaturer är endast giltiga för filer som sparats som PDF. PDF-filer som exporteras till andra format innehåller ingen digital signatur.


Så här signerar du ett dokument digitalt

Om du vill signera ett dokument digitalt använder du menyn Verktyg > Tecken för att välja något av följande menyalternativ:

Eller välj samma alternativ i listrutan Signerafliken Start

Då öppnas guiden ID-värde, där du uppmanas att välja en befintlig ID-fil (.p12 eller .pfx) eller skapa ett nytt ID-värde. När du har skapat eller valt en Digital ID-fil att signera med klickar du på den blå knappen Signera för att stänga guiden ID-format och markera dokumentet som signerat. Observera att digitala signaturer inte tillämpas förrän dokumentet har sparats.