Kryptera PDF

Med verktyget Kryptera PDF kan du skydda innehållet i din PDF-fil från obehörig användning. PDF-dokument kan krypteras genom att skapa ett lösenord. Endast personer som känner till lösenordet kommer att kunna öppna och visa PDF-filen. Du kan också skydda ditt PDF-dokument genom att ställa in behörigheter för att skriva ut, redigera och kopiera innehållet. Dessa behörigheter hanteras genom att tilldela ett ägarlösenord.

Kryptera en PDF med ett lösenord

Om du vill ange ett lösenord för att öppna en PDF-fil öppnar du PDF-filen och klickar på knappen Krypterafliken Start eller klickar på Verktyg > Kryptera > Kryptera PDF på menyn. Dialogrutan Kryptera PDF visas. Markera kryssrutan "Kräv ett lösenord för att öppna PDF-filen" och skriv det lösenord du väljer. Du måste skriva in lösenordet igen för att bekräfta. Det skrivna lösenordet är dolt som standard. Klicka på ögonikonen för att visa / dölja lösenordstecken. När du har klickat på knappen Kryptera visas dialogrutan Spara som. En ny PDF-fil skapas med lösenordet.

Ange behörigheter och ägarlösenord

Du kan begränsa behörigheter och lägga till ett ägarlösenord genom att klicka på knappen Krypterafliken Start eller klicka på Verktyg > Kryptera > Ange behörigheter i menyn. Ägarlösenordet måste anges för att ändra behörigheter. Om du vill visa behörighetsalternativen markerar du kryssrutan bredvid Visa avancerade alternativ. Markera kryssrutan "Ange behörigheter" för att ändra behörighetsalternativ. Markera de behörigheter som du vill aktivera genom att markera kryssrutorna bredvid ett alternativ. Om du vill begränsa en behörighet avmarkerar du kryssrutan bredvid ett objekt. För att tilldela ett ägarlösenord anger du bara önskat lösenord i textrutan för lösenord under avsnittet ägarlösenord. Du måste skriva in lösenordet igen för att bekräfta. När du är nöjd med de val du gjort klickar du på knappen Kryptera. Din PDF-fil sparas som en ny fil med de nya behörighetsbegränsningarna.
Not: Om avancerade alternativ inte är markerade och ett öppet lösenord har ställts in används det öppna lösenordet som ägarlösenord.

Ändra PDF-lösenord och ändra behörigheter

Om du vill ändra PDF-lösenordet öppnar du den krypterade PDF-filen. Dialogrutan PDF-lösenord visas där du uppmanas att ange användarlösenordet. Ange rätt användarlösenord och klicka på OK. När PDF-filen har öppnats klickar du på knappen Krypterafliken Hem. Ange rätt lösenord och klicka på OK. Under Kräv ett lösenord för att öppna PDF-filen anger du rätt aktuellt lösenord och skriver det nya lösenordet. Du måste skriva in det nya lösenordet igen för att bekräfta. Du kan också ändra behörigheterna genom att markera avsnittet Visa avancerade alternativ för att visa behörigheterna. Markera Ange behörigheter och välj de behörigheter som du vill tillåta. Ändra ägarlösenordet genom att ange ett nytt lösenord och skriva det igen i avsnittet om ägarlösenord. När du är nöjd med det nya lösenordet och behörigheterna du har valt klickar du på knappen Kryptera för att skapa en ny PDF-fil med det tilldelade nya lösenordet och behörigheterna.

Ta bort kryptering

För en PDF som redan är skyddad innebär borttagning av kryptering att behörigheterna samt lösenordet för att öppna PDF-filen tas bort.

Om du vill ta bort krypteringen öppnar du den krypterade PDF-filen. Dialogrutan PDF-lösenord visas där du uppmanas att ange användarlösenordet. Ange rätt användarlösenord och klicka på OK. När PDF-filen har öppnats klickar du på rullgardinsmenyn Krypterafliken Start och väljer Ta bort kryptering. Ange rätt ägarlösenord och klicka på OK. Dialogrutan Spara som visas. En ny PDF-fil skapas utan kryptering.

Ta bort lösenord

För en PDF som redan är skyddad innebär borttagning av lösenord att lösenordet för att öppna PDF-filen kommer att tas bort men inte de behörigheter som ställts in.

Om du vill ta bort lösenordet öppnar du den krypterade PDF-filen. Dialogrutan PDF-lösenord visas där du uppmanas att ange användarlösenordet. Ange rätt användarlösenord och klicka på OK som öppnar den krypterade PDF-filen. Fortsätt med att ta bort lösenordet genom att välja Ta bort lösenordVerktyg-menyn eller klicka på Del Pwdfliken Start. Du kommer att bli ombedd att ange lösenordet igen. Ange rätt lösenord och klicka på OK. Dialogrutan Spara som visas. En ny PDF-fil skapas utan lösenord.