Länk


Med länkverktyget kan du ställa in text som en hyperlänk. En hyperlänk är en referens till data eller en webbplats som användaren snabbt kan navigera till genom att klicka. När du flyttar musen över en hyperlänk ser du en knappbeskrivning som säger att du ska Ctrl + Klicka för att följa länken.

Lägga till en länk
Om du vill lägga till en länk markerar du texten som du vill göra till en hyperlänk och klickar på knappen Länkafliken Start. I listrutan Länkknapp kan du också välja Ange som länk. Dialogrutan Ange som länk öppnas där du anger länkadressen. Det finns två typer av länkar som kan läggas till:

URL
Ange länken för att öppna en webbsida. Välj det här alternativet om du vill ange webbadressen till webbsidan (t.ex. www.mysite.com eller https://www.mysite.com). Klicka på knappen "Ange som länk" för att bekräfta att hyperlänken har lagts till.
Din länk fungerar inte om du inte inkluderar den fullständiga adressen, till exempel mysite.com kommer inte att vara en lyckad länk.

Fil
Ange länken för att öppna en extern fil. Välj det här alternativet för att ange filsökvägen (t.ex. /mysample.pdf) eller använd knappen "Bläddra" för att välja målfilen. För att bekräfta att det är en giltig filsökväg rekommenderas att du använder knappen "Bläddra". Klicka på knappen "Ange som länk" för att bekräfta att hyperlänken har lagts till.

Rekommendationen är att spara din PDF innan du lägger till en fillänk så att filvägen läggs till som en relativ filsökväg till PDF-filen, t.ex. ".. /external_files/minfil.pdf". Om en relativ filsökväg inte är möjlig, t.ex. extern fil finns på en annan enhet eller PDF är en ny fil, kommer en absolut filsökväg att användas, t.ex. "D:/myfiles/external_files/myfile.pdf".

Redigera länk
Om du vill redigera en länk markerar du texten med en hyperlänk. Klicka på listrutan Länkknappfliken Start och klicka sedan på Redigera länk. En dialogruta öppnas där du kan redigera länken.

Ta bort länk
Om du vill ta bort en länk markerar du texten med en hyperlänk. Klicka på rullgardinsmenyn Länkknappfliken Start och klicka sedan på Ta bort länk. Hyperlänken och textformateringen för länken tas bort.