Sammanfoga PDF-filer

Med verktyget Slå samman PDF-filer kan du slå samman flera PDF-filer till en enda PDF-fil.

Lägg till filer
Klicka på Lägg till filer eller dra och släpp filer eller mappar i sammanslagningsdialogrutan.

Ordna om PDF-filer
Ordna om PDF-filerna i önskad ordning genom att klicka på upp- och nedpilarna. Du kan också klicka och dra varje fil till rätt position. Den översta filen i din lista visas först i den sammanslagna PDF-filen.

Ta bort PDF-fil från listan
Ta bort en PDF-fil från listan genom att klicka på X-knappen bredvid PDF-filen.

Utmatningsmapp
Ange platsen där den sammanslagna PDF-filen sparas. Du kan direkt skriva utdatamappen i redigeringsrutan eller använda Ställ in utmatningsmapp för att bläddra efter utdatamappen.