Flytta


den flytta används för att flytta, ändra storlek på eller ta bort element i PDF-filen. När ett text- eller bildblock är markerat med flyttverktyget kommer det att ha en blå kantlinje runt sig med storlekshandtag. Klicka var som helst innanför kantlinjen och dra sedan för att flytta det markerade elementet till en ny plats.

Om du vill ändra storlek på en bild håller du musen över storlekshanterarna så blir den en dubbelsidig pil. Klicka och dra om du vill ändra storlek på bilden.

Om du vill ta bort ett markerat element väljer du Ta bort från-menyn eller trycker på knappen Ta bort.