Fliken Allmänt

Öppna den senaste filen vid start
Gör att du automatiskt kan läsa in den senast öppnade eller sparade PDF-filen när programmet startas. Aktivera eller inaktivera den med den här kryssrutan baserat på dina inställningar.

Enheter
Gör att du kan ange önskad längdmätningsenhet.
För utskriftsalternativet anger detta standardpappersstorleken till antingen A4 för millimeter eller bokstav för tum.

Format för kopplat PDF-filers filnamn
Gör att du kan ange filnamnet på utdatafilen när kopplings-PDF-fil utförs. Inkludera %autonumber% i filnamnet som konverteras till ett unikt nummer varje gång pdf-filen utförs för att säkerställa att utdatafilnamnet är unikt.

Fliken Metadata

Kodad av
Gör att du kan ange värdet för metadataposten Skapare när filsparning utförs.

Kodare
Gör att du kan ange värdet för metadataposten Författare när filsparning utförs.

Producent
Gör att du kan ange värdet för metadataposten Producent när filsparning utförs.

Titel
Gör att du kan ange värdet för metadataposten Titel när filsparning utförs.

Om rubriktaggen är tom använder du filnamnet
Gör att du kan ställa in metadata för Titel från filnamnet när filsparning utförs. Användaren måste ange rutan Rubrikredigering som tom.