Skriva ut PDF

Om du vill skriva ut en PDF-fil klickar du på knappen Skriv utfliken Start eller väljer Arkiv -> Skriv ut. Detta öppnar en dialogruta för utskriftsdokument med ett förhandsgranskningsfönster till vänster och utskriftsalternativ till höger.

Skrivare
Välj den skrivare som du vill använda.

Sidor
Markera Alla om du vill skriva ut varje sida
Välj Anpassad för att välja specifika sidor som ska skrivas ut genom att ange sidnumren i textrutan under rullgardinsmenyn.

Pappersstorlek
Välj storleken på papperet du ska skriva ut på. Måtten för den valda pappersstorleken visas i förhandsgranskningen.

Ändra storlek på sida
Välj Anpassa till pappersstorlek om du vill ändra storlek på PDF-filen till samma storlek som papperet.
Välj Ursprunglig sidstorlek för att behålla den ursprungliga PDF-storleken. Om PDF-filen är större än pappersstorleken kan PDF-filen beskäras.

Färg
Välj om sidan ska skrivas ut i Färg eller Svartvitt.

Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut PDF-filen.
Klicka på knappen Avbryt för att stänga dialogrutan Skriv ut utan att skriva ut.