Tecken


den Tecken verktyget gör att du kan lägga till en snabb signatur till dokumentet. Använd något av följande alternativ för att skapa ditt signaturutseende:

Lägg till signatur
Visa dialogrutan Lägg till signatur.

Rita signatur
Rita direkt en signatur från din . PDF-dokument.

Välj signatur
Välj en tidigare skapad signatur och lägg till dem i . PDF-dokument

Observera att dessa signaturalternativ inte anses säkra och kan förfalskas. Ett kryptografiskt säkert sätt att signera dokument finns i digitala signaturer.