Varför kan jag inte redigera dokumentet?

Om texten i PDF-filen inte kan redigeras kan det bero på att dokumentet bara innehåller bilder av text i stället för själva originaltextdata. Detta är ofta fallet med skannade dokument. För att ett skannat dokument ska kunna redigeras måste bilderna konverteras tillbaka till text. PicoPDF använderOCR(Optical Character Recognition) för att konvertera bilder till redigerbar text.


Konvertera bilder till text

Använd OCR-verktyget för att konvertera bilder till redigerbar text. Du kan komma åt OCR-verktyget från fliken Start eller på Verktyg-menyn. OCR-verktyget söker i dokumentet efter bilder som innehåller text och ersätter sedan varje bild med text som kan redigeras.

Observera att noggrannheten i att konvertera bilder till text är mycket beroende av bildens skärpa och tydligheten i texterna i bilden.