Ångra, gör om


den ångra med verktyget kan du utföra en ångrad tidigare åtgärd som en textredigering eller en lägg till bild.

Med verktyget Gör om kan du göra om en redigering som har återställts av verktyget Ångra.