Visa behörigheter

Om du vill visa PDF-filens behörigheter klickar du på Visa behörighetKryptera nedrullningsbar. Du kan också komma åt den här länken på Verktyg > kryptera > visningsbehörigheter. Objekt utan bock är begränsade och inte tillåtna.