Du kan köra ExpressZip från kommandoraden. Alla eller alla alternativ kan användas och upprepas efter behov. Inga uppmaningar uppstår när kommandoradsalternativen ska användas. Följande alternativ är tillgängliga:

dragkedja: Arkivera filer/mappar i en zip.Archive files/folders into a zip.

Exempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe zip -a C:\MyDocuments\archive.zip -f C:\MyDocuments\Music C:\MyDocuments\Pictures\sample.jpg -cn -o

utdrag: Extrahera filer från något av de arkiv som stöds av ExpressZip.

Exempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe utdrag -a C:\MyDocuments\archive.zip -d C:\MyDocuments -m

konvertera: Konvertera något av de arkiv som stöds av ExpressZip till ett zip-arkiv.

Exempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe konvertera -a C:\MyDocuments\archive.rar -d C:\MyDocuments

kryptera: Lägg till kryptering i ett zip-arkiv.

Exempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe kryptera -en C:\MyDocuments\archive.zip -p myPassword

dekryptera: Ta bort kryptering från ett zip-arkiv.

Exempel: C:\Program Files\NCH Software\expresszip.exe dekryptera -en C:\MyDocuments\archive.zip -p archivePassword