Det finns ett antal sätt att skapa zip-arkiv med Express Zip.

När du startar Express Zip öppnas den med en tom zip-fil som du kan börja lägga till mappar och filer till omedelbart. Det gör du genom att klicka på Lägg till mapp eller Lägga till filer i verktygsfältet eller Arkiv-menyn. Express Zip skapar automatiskt zip-filen när du lägger till mappar eller filer på den plats som anges i adressfältet under verktygsfältet och uppdaterar zip-filen när du fortsätter att lägga till filer.

En annan metod för att skapa zip-filer är genom Utforskaren eller skrivbordet. Högerklicka på en mapp eller fil öppnar en snabbmeny med alternativet "Express Zip," med undermenyn alternativet "Komprimera." När du har valt det här alternativet startar Express Zip och lägger automatiskt till det markerade objektet i ett nytt zip-arkiv. Du kan sedan fortsätta att lägga till fler mappar eller filer i arkivet som vanligt från Express Zip.

När du lägger till objekt i arkivet kan du också dra och släppa dem i Express Zip från ett Utforskarfönster eller skrivbordet.