När du har skapat ett zip-arkiv som beskrivits tidigare har du flera alternativ för att hantera arkivet.

Ta bort mappar eller filer: Om det finns en mapp eller fil i arkivet som du inte vill ta med kan du ta bort den genom att helt enkelt markera objektet i utforskaren (den vänstra rutan) eller fillistan (högerruta) och klicka på knappen Ta bort från verktygsfältet eller välja Ta bort från Redigera-menyn. Du kan också ta bort det markerade objektet genom att helt enkelt trycka på delete-tangenten på tangentbordet. Det går inte att ta bort rotmappen (översta) från Express Zip.

Flytta mappar: Du kan flytta en mapp från en plats till en annan i fönstret För zip-zip. Klicka och dra mappen som du vill flytta och släpp den över mappen som du vill flytta den till. Det går inte att flytta rotmappen (översta). Det går inte heller att flytta en överordnad mapp till en underordnad mapp.

Byta namn på mappar: Du kan byta namn på en mapp med fönstret Express Zip Explorer. Markera den mapp som du vill byta namn på och välj alternativet Byt namn på Redigera-menyn. Du kan också klicka på mappnamnet på det objekt som valts i utforskarfönstret för att redigera namnet.

Lägga till mappar eller filer: Om det finns en mapp eller fil i arkivet som du vill inkludera, kan du lägga till den genom att helt enkelt antingen använda knappen Lägg till fil/ Lägg tillmapp (Ctrl+T/Ctrl+F)och markera det objekt som du vill lägga till eller markera objektet i utforskaren och dra det till fillistan (högerruta). Även om inte alla arkivtyper har den här funktionen, här är de 7 format där Lägg till fil / mapp funktionalitet stöds:

Det går inte att lägga till filer/mappar med specialtecken i arj-arkiv. Byt namn på filen manuellt eller låt ExpressZip byta namn på den i arkivet med Renamed_File/Mapp

Compression Level:

Express Zip can use several different levels of compression when creating a zip file. If you want to change the degree of compression to compress zip files and be able to efficiently email them, you may do so by going to the menu tab and clicking on "File"

A dropdown will appear and from here, you can choose the Compression Level option and select from Fastest, Fast, Normal, Small, or Smallest.

Be advised that these options vary in accordance with the amount of compression to be made, as well as the varying speed in which your compressed files will be processed. With the "Fastest" option equivalent to processing the compression in the fastest possible time but not the smallest possible compression size, and the "Smallest" option equivalent to compressing the file in the smallest possible size, yet will take more time to process.