Extrahera filer från ett arkiv:

Express Zip kan användas för att extrahera (även allmänt känd som uncompress eller unzip) filer som finns i ett zip-arkiv. Om du klickar på knappen Öppna i verktygsfältet eller väljer alternativet Öppna på Arkiv-menyn öppnas ett webbläsarfönster där du kan välja en zip-fil som ska öppnas.

Du kan också öppna ett arkiv genom att högerklicka på det i Utforskaren eller på skrivbordet och välja alternativet Express Zip->Öppna arkiv på snabbmenyn.

När du har öppnat zip-filen visar Express Zip innehållet i arkivet och du kan bläddra igenom mappar och filer.

Om du vill extrahera arkivets innehåll till datorn klickar du på knappen Extrahera i verktygsfältet eller väljer alternativet Extrahera på Arkiv-menyn. Express Zip öppnar ett fönster med alternativ för att anpassa extraheringsprocessen.

Om du bara vill extrahera vissa filer eller mappar från arkivet markerar du objekten i utforskarfönstret eller fillistefönstret och klickar på Extrahera markerat.

Extraheringsalternativ:

Innan du extraherar öppnar Express Zip ett dialogfönster för alternativ så att du kan skräddarsy hur extraheringsprocessen fortskrider. Följande alternativ kan ställas in från det här fönstret:

Extrahera plats:

Express Zip skapar en ny mapp på den valda platsen och extraherar innehållet där. Express Zip använder arkivnamnet för den nya mappen så att det blir lätt att hitta (t.ex. om arkivnamnet är MyArchive.zip kommer det nya mappnamnet att vara MyArchive).

Filkonflikter:

Filkonflikter uppstår när en fil som du extraherar har samma namn på en fil som redan finns på utdragsplatsen. Du kan använda något av följande alternativ för att lösa konflikten:

Filkonflikter gäller inte mappar. Om det redan finns en mapp förblir alla filer i den mappen oförändrade (såvida det inte finns en filkonflikt).

Extraktion:

När du har angett extraheringsinställningarna klickar du på knappen Extrahera för att börja extrahera. Den här processen fortsätter automatiskt om det inte finns en filkonflikt som du måste tillfrågas om. Express Zip visar ett förloppsfönster för att visa den ungefärliga mängden arbete som utförts.