Dessa inställningar används för att konfigurera en e-postserver för e-post ett arkiv direkt från Express Zip. Dessa inställningar måste konfigureras innan e-postalternativet kan användas.

Skicka metod

SMTP-alternativ:

Alternativ för meddelandeinställningar

Använd de här alternativen för att ställa in hur e-postmeddelanden skickas som standard. E-postmeddelanden kan ändras innan de faktiskt skickas, men att anpassa dessa alternativ kan göra det snabbare att skicka e-post.

Problem när du skickar e-post med vår programvara

Om e-post inte skickas korrekt läser du "E-postinställningar" (tillgänglig från programvarans alternativ eller inställningar). De flesta problem beror på felaktiga e-postinställningar, oftast på grund av att SMTP-servern för Internet-leverantören inte har angetts eller saknar ett portnummer efter serveradressen.

Du kan se den här sidan för mer information - https://www.nch.com.au/kb/10018.html