Även om ExpressZip stöder ett antal olika arkivformat (.zip, .cab, .rar, .tar, .tgz/.tar.gz, .gz, .7z, .img, .dmg, .apk, .pkpass, .bz2, .wim, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .nco, .zab, .iso, .arj och .lzh), endast sju (7) format är redigerbara: zip-formatet (.zip), 7zip-formatet (.7z), Tar-formatet (.tar), TarGz-formatet (.tar.gz/.tgz), Wim-formatet (.wim), Arj-formatet (.arj) och Lha-formatet (.lzh). Om du vill konvertera något av dessa arkiv till ett zip-arkiv måste du först öppna arkivet. Klicka sedan på menyknappen "Konvertera till Zip/7z/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh Archive" under "Verktyg" eller använd verktygsfältet "Konvertera" . Ange platsen för det nya zip-arkivet och klicka på konvertera.

Obs: Om arkivet har kryptering kommer du att bli tillfrågad om lösenordet och om filen att konvertera till (zip, 7z, wim, arj) är krypterad, kommer den konverterade filen också att krypteras.

Slå samman
En split-zip arkiv är en som har delats upp i flera mindre bitar. Det går inte att redigera i det här tillståndet. Verktyget Sammanfoga används för att kombinera om dessa delar till en enda ZIP-fil som sedan kan redigeras. Ange platsen för det kombinerade arkivet och klicka på konvertera.