Genom att skapa ett självextraherande zip-arkiv kan du tillåta att ditt arkiv packas upp var som helst, utan att förlita sig på att slutmottagaren har tillgång till ett arkivverktyg.

Om du ändrar innehållet i det ursprungliga arkivet måste du återskapa självextraherande arkivet om du vill att det ska återspegla dessa ändringar.

När du skapar ett självextraherande arkiv måste du välja om du vill skapa det för antingen Windows eller Apple. Samma självextraherande arkiv fungerar inte på båda. (Skapa bara en av varje om du behöver.)