Följande kombinationer av kortkommandon kan användas i Express Zip för att spara tid

Ctrl + F Lägg till mapp

Ctrl + N Nytt zip-arkiv

Ctrl + T Lägg till fil

Ctrl + L Öppna arkiv

Ctrl + E Extrahera alla

Ctrl + Skift + E Extrahera valt

Ctrl + A Välj alla

Ctrl + C Kopiera

Ctrl + V Klistra in

Ta bort Ta bort markerade objekt

F2 (andra) Byt namn på markerat

Alt + F2 Byt namn på arkiv

Ctrl + O Alternativ

Alt (alt) Visa hela menyn

F1 (andra) Öppna hjälpdokumentationen

Alt+F4 Avsluta Express Zip