Även ExpressZip kan komprimera video, bild och ljudfiler, det finns andra NCH-produkter enbart avsedda att komprimera dessa typer av filer. Dessa funktioner kan nås i ExpressZip via högerklicksalternativ.

När du väljer en av dessa funktioner extraherar ExpressZip valda video-, bild- eller ljudfiler till standardutextraheringsmappen, installerar Prism, Pixillion eller Switch, om programmet inte finns och startar programmet.