Den här sidan beskriver fliken Media. För en allmän översikt om hur du använder PhotoStage, se Hur man använder PhotoStage.

Använda fliken Media

På fliken Media visas en lista över alla filer som du vill använda i projektet. Detta kan omfatta foton och andra bilder, videor och ljudfiler.

Organisera filer i mappar

En mapp kan skapas i listan för att organisera dina filer. För att skapa en ny mapp, använd knappen Skapa ny mapp och lägg sedan till filer i den genom att dra filer till mappen eller öppna mappen och sedan lägga till filer med knapparna Lägg till foton, Lägg till ljud eller Lägg till videor.

För närvarande stöds inte kapslade mappar. Om du vill gå tillbaka till den överordnade mappen använder du knappen Återgå till överordnad mapp.