Detta är en översikt över hur du använder PhotoStage för att skapa en video bildspel.

Lägga till bilder

Starta projektet genom att lägga till filer i området Medielista. Varje bild eller video du lägger till PhotoStage anses vara en bild. Om du vill lägga till filer i PhotoStage klickar du antingen på Lägg till media-knappen dropdown i verktygsfältet och väljer att om Lägg till media från dator eller Lägg till media från kamera/telefon, eller någon av knapparna Lägg till foton, Lägg till videoklipp eller Lägg till ljud till höger om Medielistan. I filwebbläsarens dialog väljer du de filer du önskar använda och klickar på Öppna.

När dina filer har lagts till, om du vill ta bort någon av dem, högerklicka på filerna och välj Ta bort objekt från menyn.

Lägga till media i bildspelet

När du har lagt till alla dina media i Medielistan kan du sedan lägga till dem i bildspelet. Du kan göra detta på två sätt:

  1. Från området Medielista: Markera bara filen i medielistan och, med vänster musknapp som trycks, dra den nedåt till bildspelsområdet. Alternativt kan du högerklicka på den valda filen och välja Lägga till objekt i bildspelet från menyn. Din bild har nu lagts till bildspelet och är en del av ditt projekt.
  2. Lägg till i bildspel knappen: Klicka på de filer du vill flytta så de markeras, tryck sedan på Lägg till i bildspel knappen, vid medielistans högra sida.

När dina filer har lagts till, om du vill ta bort någon av dem, högerklicka på bilden och välj Ta bort markerade bilder från menyn, eller Ta bort alla bilder för att ta bort alla bilder. I alternativ kan du använda delete-knappen (med en röd 'X' ikon) under förhandsgranskningspanelen, detta kommer att ta bort bilden som för närvarande syns i förhandsgranskningen.

Justera varaktigheten för en bild

Om du vill ändra hur länge en bild visas kan du klicka på hur länge du visar under bilden i bildspelet eller genom att dubbelklicka på bilden. En dialogruta visas som visar bilden och en textruta med den aktuella varaktigheten i den. Ändra talet så att det är det antal sekunder som du vill att bilden ska visas för och klicka sedan på Använd för att använda den nya varaktigheten på bilden.

Redigera bilder i bildspelet

Du kan lägga till effekter i bilderna i bildspelet genom att först klicka på bilden, sedan på en av effektflikarna som finns till vänster om förhandsgranskningen kan du välja mellan Redigera, Effekter, Animeringar och Text. Flikarna är åtkomliga även från videotop menyn. Om du vill använda effekter på flera bilder samtidigt markerar du den första bilden, håller skifttangenten och vänsterklickar på den sista bilden du vill välja, välj sedan den effekt du vill använda på menyn Video -> Använd effekt. Om du vill veta mer om de olika effekterna, vänligen se Effekter.

Om du vill lägga till en övergång mellan bilderna klickar du på knappen mellan två bilder i bildspelet och plockar den övergång du vill använda, ändrar varaktigheten om så önskas, klickar sedan på Använd. Alternativt kan du välja den första bilden, klicka sedan på Video -> Övergångar... i den övre menyn. Du kan också flervalsbilder och använda en enda övergång för många bilder. Om du vill veta mer om de olika övergångarna, vänligen se Övergångar.

Sorteringsbilder i bildspelet

Du kan sortera bilderna i bildspelet genom att högerklicka någonstans i videobildvisningen och välja Ändra ordning på Alla/Markerade bilder på snabbmenyn, en kontextundermeny öppnas som visar möjliga sätt att sortera bilderna på. Om mer sedan en bild är markerad då kommer endast de markerade bilderna att sorteras.

Välja flera bilder i bildspelet

Det finns tre sätt att markera flera bilder i bildspelet:

  1. Genom att hålla Skift-tangenten och sedan trycka på vänster eller höger knapp på tangentbordet.
  2. Genom att hålla skift-tangenten sedan klicka på den sista bilden du vill markera.
  3. Dubbelklicka på en bild sedan dra vänster eller höger för att markera flera bilder.

Lägga till ljud och berättarröst

Du kan lägga till ett ljudspår i bildspelet genom att först lägga till ljudfilen i området Medielista (med knappen Lägg till media från verktygsfältet). Om ljudfilen inte är tillräckligt lång för bildspelet kan du lägga till ytterligare en ljudfil i Området Soundtrack efter det.

Alternativt kan du välja att lägga till ljudeffekter från NCH Sound Library genom att högerklicka på valfritt tomt utrymme på ljudspåret och välja Lägg till ljud från NCH Sound Effect Library på snabbmenyn. På samma sätt kan cliparts läggas till från NCH Clipart-biblioteket genom att högerklicka på eventuellt tomt utrymme i bildspelet och välja Lägg till Clipart Från NCH Clipart-bibliotek på snabbmenyn. Filen du väljer läggs till på den plats du har högerklickat på.

Du kan också lägga till berättarröst i bildspelet. Välj först den bild du skulle vilja börja berätta från, klicka sedan på Narrate knappen från verktygsfältet. Konfigurera berättarröstalternativen om det behövs och tryck sedan på knappen Spela in för att påbörja inspelningen. När du har berättat klart klickar du på knappen Stopp. Berättarrösten läggs automatiskt till i ditt bildspel från den punkt du valt.

Endast en ljudfil hörs i taget, och ljudfiler kommer automatiskt att blekna för att låta en annan ljudfil höras. Om du till exempel har lagt till en videobild hörs dess ljud över ljudspåret eller berättarrösten. En berättarröst kommer att höras över soundtracket.

Spara och ladda ditt videoprojekt

Om du vill spara projektet väljer du Arkiv -> Spara projekt som på menyn och väljer en målfil som du kan spara projektet i. Spara detta sätt gör att du kan komma tillbaka och redigera ditt bildspel projekt senare.

Om du vill läsa in det sparade projektet väljer du Arkiv -> Öppna projekt på menyn. Välj sedan din sparade projektfil.

Varning: När du sparar din projektfil du faktiskt inte spara dina bilder i den. Endast filnamn sparas. Om du vill att alla data inklusive bilder, berättarröster och ljudspår vara säker inte byta namn, ta bort eller flytta några filer som används i projektet från sina ursprungliga mappar. Om du vill flytta ditt projekt tillsammans med dina filer måste du gå till Filer -> Säkerhetskopiera projektfiler till mapp.

Skapa bildspelet Movie Slideshow

När du har lagt alla dina bilder, videor, musik och berättarröster tillsammans måste du fortfarande bygga bildspelet. Öppna fönstret Installationsprogram för videoutmatning genom att klicka på knappen Exportera i verktygsfältet. Välj målenhet och format du vill bygga ditt projekt för. Ändra namnet på din utdatavideofil i fältet Spara mål. Det finns en hjälpsida för varje måltyp (få tillgång till dem genom att trycka på F1-tangenten medan du har den sida du behöver hjälp med öppen).

När du har valt utdataformat och spara alternativ, klicka på knappen Skapa längst ned på fliken för att skapa filmen. Om du inte har sparat projektet kommer en dialog att fråga om du vill spara innan du skapar filmen.