Det finns två sätt att komma åt NCH Sound Library:

När du har öppnat Ljudbiblioteket visas följande kontroller:

  1. En lista över mappar på vänster sida: Varje mapp representerar en kategori av ljud. Klicka på en för att antingen öppna en lista med undermappar, eller visa ljuden i huvudlistevyn.
  2. Huvudlistevyn: Detta kommer att vara tomt tills du har valt en kategori. När du har valt en kategori och ljud visas kan du klicka på en i den här listan för att välja den.
  3. Förhandsgranskningsljudsområde: Om du vill förhandsgranska ett ljud väljer du ett från huvudlistevyn och trycker sedan på uppspelningsknappen för att höra det. När du är klar trycker du på Stopp.
  4. Hämta knappen: För att ladda ner ett ljud, välj den från huvudlistan visa klicka sedan på knappen Ladda ner.

När du trycker på nedladdningsknappen kommer ljudet att laddas ned (om det inte redan är det) och läggas till i medielistan i ditt projekt. Om du öppnade Ljudbiblioteket genom att högerklicka på ljudspårsområdet kommer ljudet automatiskt att läggas till i bildspelet där du har klickat.

Du kan också lägga till ljudet i bildspelet genom att dra det från medielistan till bildspelet.