Video Processor

Välj vilken GPU som ska användas för videobearbetning. Detta träder i kraft nästa gång du kör PhotoStage.